Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên R và có (fleft( 1 right)=1,fleft( -1 right)=-frac{1}{3}.) Đặt (gleft( x right)={{f}^{2}}left( x right)-4fleft( x right).) Cho biết đồ thị của (y={f}’left( x right)) có dạng như hình vẽ dưới đây Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên R và có (fleft( 1 right)=1,fleft( -1 right)=-frac{1}{3}.) Đặt (gleft( x right)={{f}^{2}}left( x right)-4fleft( x right).) Cho biết đồ thị của (y={f}’left( x right)) có dạng như hình vẽ dưới đây Mệnh đề nào sau đây đúng? – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ