Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên.

Số nghiệm thực của phương trình(fleft( {fleft( x right)} right) = frac{3}{2}) là

A. (9).

B. (6).

C. (7).

D. (3).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (f(f(x)) = frac{3}{2} Rightarrow left[ begin{array}{l}f(x) = aquad ( – 2 < a < – 1)quad quad (1)\f(x) = bquad ( – 1 < b < 0)quad quad (2)\f(x) = cquad (1 < c < 2)quad quad quad (3)end{array} right.).

Phương trìnhcho ta 3 nghiệm phân biệt.

Phương trìnhcho ta 3 nghiệm phân biệt.

Phương trìnhcho ta 3 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình có 9 nghiệm phân biệt.

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ