Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được


 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u =60(sqrt{2}(cos100πt (V). Khi R1 = 9Ω hoặc R2 = 16Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  U = 60V; Với hai giá trị R1, R2 của R mạch có cùng công suất P. ({{R}_{1}}+{{R}_{2}}=frac{{{U}^{2}}}{P}Rightarrow P=144W)

  Khi R = R0 công suất của mạch cực đại là P0.

  Ta có:({{R}_{0}}=sqrt{{{R}_{1}}{{R}_{2}}}=12Omega ;{{R}_{1}}+{{R}_{2}}=frac{2{{P}_{max }}}{P}{{R}_{0}}Rightarrow {{P}_{max }}=150W) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ