Cho dãy số (left( {{u}_{n}} right)) thỏa mãn: (u_{1}^{2}-4left( {{u}_{1}}+{{u}_{n-1}}{{u}_{n}}-1 right)+4u_{n-1}^{2}+u_{n}^{2}=0,,forall nge 2,,nin mathbb{N}). Tính ({{u}_{5}}).


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Dựa vào đề bài ta có:

(u_{1}^{2}-4left( {{u}_{1}}+{{u}_{n-1}}{{u}_{n}}-1 right)+4u_{n-1}^{2}+u_{n}^{2}=0)

(Leftrightarrow u_{n}^{2}-4{{u}_{n-1}}{{u}_{n}}+4u_{n-1}^{2}+u_{1}^{2}-4{{u}_{1}}+4=0)

(Leftrightarrow {{left( {{u}_{n}}-2{{u}_{n-1}} right)}^{2}}+{{left( {{u}_{1}}-2 right)}^{2}}=0)

Vì ({{left( {{u}_{n}}-2{{u}_{n-1}} right)}^{2}}ge 0) và ({{left( {{u}_{1}}-2 right)}^{2}}ge 0) với mọi giá trị của ({{u}_{1}},{{u}_{n-1}}) và ({{u}_{n}}) nên dấu “=” xảy ra khi

(left{ begin{array}{l}
{left( {{u_n} – 2{u_{n – 1}}} right)^2} = 0\
{left( {{u_1} – 2} right)^2} = 0
end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}
{u_n} = 2{u_{n – 1}}\
{u_1} = 2
end{array} right..)

Dãy số (left( {{u}_{n}} right)) là một cấp số nhân với ({{u}_{1}}=2,) công bội q=2 nên ({{u}_{5}}={{u}_{1}}{{q}^{4}}=32.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ