Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường.


 • Câu hỏi:

  Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

  1. Aaaa × AAaa                   2. Aaaa × Aaaa                 3. Aaaa × aaaa

  4. AAaa × Aaaa                   5. AAAa × AAAa            6. AAAa × AAaa

  Theo lí thuyết phép lai cho đời con có 3 loại kiểu gen là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SINH

  Đáp án đúng: C

  (1), (4). AAaa × Aaaa => (1/6AA : 4/6Aa : 1/6 aa).(1/2Aa : 1/2aa) => 4 kiểu gen => sai

  (2). Aaaa × Aaaa = (1/2Aa : 1/2aa).(1/2Aa : 1/2aa) => AAaa, Aaaa, aaaa => đúng

  (3). Aaaa × aaaa => 2 kiểu gen => sai

  (5). AAAa × AAAa => (1/2 AA : 1/2 Aa) (1/2 AA : 1/2 Aa) => cho 3 kiểu gen => đúng

  (6). AAAa × AAaa => (1/2 AA : 1/2 Aa) (1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa) => cho 4 kiểu gen => sai. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ