Cắt hình trụ ((T)) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng (2a), ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bẳng (16{a^2}). Diện tích xung quanh của ((T)) bằng – Sách Toán

Cắt hình trụ ((T)) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng (2a), ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bẳng (16{a^2}). Diện tích xung quanh của ((T)) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ