Cắt hình nón (left( N right)) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng ({45^ circ }) ta được thiết diện là tam giác đều cạnh (a). Diện tích xung quanh của (left( N right)) bằng – Sách Toán

Cắt hình nón (left( N right)) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng ({45^ circ }) ta được thiết diện là tam giác đều cạnh (a). Diện tích xung quanh của (left( N right)) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ