Cảm ơn Bộ Giáo dục đã kiên trì bảo vệ chế độ thu nhập cho các nhà giáo


Sau rất nhiều nỗ lực của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ ký ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 01/8/2021.

Bài viết “Chính phủ ban hành quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo” của tác giả Nhật Minh đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, vui mừng khôn xiết của giáo viên cả nước.

Bài viết trên đã nêu rõ quy định rõ thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên và cách tính phụ cấp thâm niên.

Giáo viên tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên và truy lĩnh nếu chưa nhận

Theo quy định tại Nghị định 77, giáo viên đã được hưởng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2020 (khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực) thì tiếp tục được hưởng phụ cấp đến khi Chính phủ ban hành Nghị định về tiền lương mới, giáo viên nào chưa nhận sẽ được truy lĩnh theo quy định.

Giáo viên đã nhận phụ cấp thâm niên sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên.

(Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Tại Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp đã quy định cụ thể:

“1. Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến nay, thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định này.

2. Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định này.”

Như vậy, ở các địa phương nào đã chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên từ ngày 01/7/2020 đến nay tiếp tục thực hiện chi trả từ 01/8/2021 đến khi có quyết định mới.

Bên cạnh đó, Nghị định 77/2021/NĐ-CP này cũng quy định cụ thể đối tượng giáo viên chưa được chuyển giáo viên có mã số đầu V07 (thuộc giáo dục đào tạo) và V09 (thuộc giáo dục nghề nghiệp) tức là những giáo viên đang công tác có mã số 15… vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng làm rõ việc những địa phương đã có văn bản tạm dừng chi trả phụ cấp thâm niên từ 01/7/2020 đến 31/7/2021 thì thực hiện truy lĩnh phụ cấp thâm niên, cũng như các khoản khác kèm theo phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 8. Trách nhiệm thi hành:

“1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm:

a) Giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả tiền phụ cấp thâm niên nhà giáo cho các đối tượng hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

b) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh lại mức đóng và mức hưởng các chế độ (nếu có) đối với nhà giáo thuộc đối tượng quy định tại Nghị định này mà đã nghỉ hưu hoặc tạm dừng hưởng phụ cấp thâm niên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”

Giáo viên rất biết ơn Bộ Giáo dục và Chính phủ

Như đã trình bày ở trên, khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về thâm niên là một căn cứ vô cùng quan trọng về chi trả thâm niên, truy lĩnh phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Các địa phương khi có Nghị định 77 mới này sẽ có căn cứ tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên, truy lĩnh phụ cấp thâm niên mà không phải rối như trong thời gian qua.

Giáo viên cả nước rất biết ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu và trình Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên cho nhà giáo cả nước.

Việc ban hành Nghị định này kịp thời, kịp lúc để giáo viên tạm thời yên tâm công tác, cống hiến khi đời sống còn nhiều khó khăn.

Đồng thời nhà giáo chúng tôi cũng rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đồng hành cùng giáo viên khi thực hiện các chính sách về giáo dục, tham mưu Chính phủ khi ban hành lương mới của giáo viên theo Nghị quyết 27/NQ-TW làm sao cho lương mới phải có sự thay đổi để khi bỏ phụ cấp thâm niên, tổng thu nhập chính thức từ ngân sách của giáo viên không thấp hơn tổng thu nhập hiện nay bao gồm phụ cấp thâm niên.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

BÙI NAM

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ