Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?


 • Câu hỏi:

  Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ