Because food can now be grown in cities, …………….


 • Câu hỏi:

  Because food can now be grown in cities, …………….

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu- chi tiết

  Giải thích:

  Bởi vì thực phẩm bây giờ có thể được trồng ở các thành phố, ______.

  A. thức ăn ở nhà hàng đắt tiền rẻ hơn

  B. chính phủ đang đưa ra nhiều quy tắc về vườn thành phố

  C. nông dân ở nông thôn đang chuyển đến thành phố

  D. có ít ô nhiễm gây ra bởi vận chuyển thực phẩm hơn

  Thông tin: This is based on the concept that locally grown food reduces pollution since it does not have to be transported far. 

  Tạm dịch: Điều này dựa trên quan điểm rằng thực phẩm trồng tại địa phương làm giảm ô nhiễm vì không phải vận chuyển xa. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ