Bài Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000


Giải bài tập SGK Toán 2 – tập 2 – Sách Cánh Diều – Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
============
CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
Chương: Giải cánh diều toán 2 tâp 2
===================

Thực hành 1: Trang 92 SGK Chân trời sáng tạo Toán 2 tập 2

Hướng dẫn:

LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 ( trang 93 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

 

b) Con bò sữa nặng nhất, con lợn nhẹ nhất

Câu 2 ( trang 93 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 3 ( trang 93 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Câu 4 ( trang 94 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

Gia đình bà Ba thu hoạch được số ki-lô-gam xoài cát là:

965 – 375 = 590 ( kg)

Đáp số: 590 kg

Câu 5 ( trang 94 toán 2 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn:

===========
Thuộc: Giải cánh diều toán 2 tâp 2 của CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ