As soon as he arrived at the airport


 • Câu hỏi:

  As soon as he arrived at the airport, he called home.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Đảo từ: No sooner + had + S1 + Vp2(hđ xảy ra trước) than + S2 + Vqkd(hđ xảy ra sau)

  A. Anh ta đến sân bay sớm hơn mong đợi => sai nghĩa

  B. Ngay sau khi anh ta đến sân bay thì anh ta gọi điện về nhà => Đúng

  C. Khi gọi điện về nhà anh ta nói rằng anh ta đã đến sân bay => sai nghĩa

  D. Anh ta đến sân bay và gọi tôi đưa anh ta về nhà => sai nghĩa • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ