A. carrot B. carat C. carries D. caret


 • Câu hỏi:

  A. carrot                     B. carat                       C. carries                   D. caret 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ