18. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành, thể tích là (V). Gọi (M,,N,,P,,Q) lần lượt là trọng tâm các mặt (SAB,SBC,,SCD,,SDA) của hình chóp; (O) là giao điểm của (AC,,BD). Tính theo (V) thể tích khối chóp (O.MNQ). – Sách Toán

18. Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy là hình bình hành, thể tích là (V). Gọi (M,,N,,P,,Q) lần lượt là trọng tâm các mặt (SAB,SBC,,SCD,,SDA) của hình chóp; (O) là giao điểm của (AC,,BD). Tính theo (V) thể tích khối chóp (O.MNQ). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ