12. Cho hàm số(y = fleft( x right) = a{x^3} + 2{x^2} + bx + 1) và(y = gleft( x right) = c{x^2} + 4x + d) có bảng biến thiên dưới đây. Biết đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_1} + {x_2} + {x_3} = 9.) Giá trị của (P = 3a + b + c – 2d)là – Sách Toán

12. Cho hàm số(y = fleft( x right) = a{x^3} + 2{x^2} + bx + 1) và(y = gleft( x right) = c{x^2} + 4x + d) có bảng biến thiên dưới đây. Biết đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) cắt nhau tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_1} + {x_2} + {x_3} = 9.) Giá trị của (P = 3a + b + c – 2d)là – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ