Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền – Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hoá của tầng lớp thống trị. – Chiến tranh PK: + Chiến tranh Nam – Bắc triều. + Chiến tranh Trịnh – Nguyễn. 1.1.1. Chiến tranh Nam – Bắc […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ