Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: So sánh các số trong phạm vi 100000


1. Giải bài 1 trang 147 SGK Toán 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống ( , = )

4589…10 001                        35 276….35 275

8000…7999 + 1                     99 999…100 000

3527….3519                          86 573….96 573

Phương pháp giải

– Tính giá trị của vế có phép tính.

– Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

– Các số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

Ta có: 7999 + 1 = 8000

So sánh các số ta được kết quả sau:

4589 35 275

8000 = 7999 + 1                     99 999

3527 > 3519                           86 573 

2. Giải bài 2 trang 147 SGK Toán 3

Điền dấu >,

89 156…98 516                            67 628….67 728

69 731…69 713                            89 999..90 000

79 650…79 650                            78 659…76 860

Phương pháp giải

So sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

89 156

69 731 > 69 713                          89 999

79 650 = 79 650                          78 659 > 76 860

3. Giải bài 3 trang 147 SGK Toán 3

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83 269, 92 368, 29 863, 68 932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74 203, 100 000, 54 307, 90 241.

Phương pháp giải

So sánh các số rồi chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất.

Hướng dẫn giải

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 92 368.

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 54 307.

4. Giải bài 4 trang 147 SGK Toán 3

a) Viết các số 30620, 8258, 31855, 16999 theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Viết các số 65372, 56372, 76325, 56327 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự thích hợp.

Hướng dẫn giải

Ta có: 8 258

a) Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

8 258; 16 999; 30 620; 31 855

b) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

76 253; 65 372; 56 372; 56 327.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ