Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100000


1. Giải bài 1 trang 155 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 155 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 18257 + 64439                                    b) 35046 + 26734

     52819 + 6546                                          2475  + 6820 

Phương pháp giải

– Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 155 SGK Toán 3

Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (kích thước  theo hình vẽ)

Phương pháp giải

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là

AB x AD = 9 x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: 54cm2

4. Giải bài 4 trang 155 SGK Toán 3

Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D.

Phương pháp giải

– Tìm độ dài đoạn AC bằng cách lấy độ dài đoạn AB trừ đi độ dài chiếc cầu (chính là đoạn CB).

– Tìm độ dài đoạn AD bằng tổng độ dài hai đoạn thẳng AC và CD.

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn đường AC là:

2350 – 350 = 2000 (m)

Đổi: 2000 m = 2 km

Độ dài đoạn đường AD là:

 2 + 3 = 5 (km)

Đáp số: 5 kmSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ