Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Các số có năm chữ số


1. Giải bài 1 trang 143 SGK Toán 3

 Viết (theo mẫu)

Phương pháp giải

– Viết số: Xác định các chữ số của từng hàng chục nghìn, nghìn, chục, trăm, đơn vị từ cách đọc đã cho rồi viết thành số có 5 chữ số.

– Đọc số: Đọc lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 144 SGK Toán 3

Số?

a) 18 301; 18 302;… ;… ;…. ; 18 306;….

b) 32 606; 32 607;… ;…. ;… ; 32 611;…

c) 92 999; 93 000; 93 001 ;… ;…. ; 93 004;…

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số, bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 18 301; 18 302; 18 303; 18 304; 18 305; 18 306; 18 307.

b) 32 606; 32 607; 32 608; 32 609; 32610; 32 611; 32 612.

c) 92 999; 93 000; 93 001; 93 002; 93 003; 93 004; 93 005.

3. Giải bài 3 trang 144 SGK Toán 3

Số ?

a) 18 000; 19 000;… ;… ;… ;….;24 000

b) 47 000; 47 100; 47 200;.. ;… ;… ;…

c) 56 300; 56 310; 56 320;… ;… ;… ;…

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

a) 18 000; 19 000; 20 000; 21 000; 22 000; 23 000; 24 000

b) 47 000; 47 100; 47 200; 47 300; 47 400; 47 500; 47 600

c) 56 300; 56 310; 56 320; 56 330; 56 340; 56 350; 56 360

4. Giải bài 4 trang 144 SGK Toán 3

Cho 8 hình tam giác như hình bên.

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Phương pháp giải

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ.

Hướng dẫn giải

Có thể sắp xếp các hình như sau:Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ